Kontakt

DMC s.r.o.
Sídlo a prevádzka:
J. Murgaša 100,
940 64 Nové Zámky

IČO: 36777455
DIČ: 2022381911
IČ DPH: SK2022381911
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, vložka č. 19922/N, oddiel: Sro

Kontakty:
Tel.: +421 917 920 978
e-mail: info@dmc.sro.sk

Marta Hučíková
+421 905 566 410
hucikova@dmc.sro.sk

Michaela Kajanovičová
+421 910 544 826
kajanovicova@dmc.sro.sk