Reklama a tlač

Stránka vo výstavbe

DMC, s.r.o.
Sídlo a prevádzka: J. Murgaša 100, 940 64 Nové Zámky
+421 918 819 631, +421 905 566 410

info@dmc.sro.sk
www.dmc.sro.sk

IČO: 36 777 455, DIČ: 2022381911, IČ DPH: SK2022381911
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, vložka č. 19922/N, oddiel: Sro